Poradíme Vám tel.: 608 100 544

Další studie o Indol-3-karbinolu

Studie Firestone a kol.

Výzkum ukazuje, že indol-3-karbinol je efektivní i při nádorech prostaty. Firestone z univerzity v Kalifornii vedl v roce 1999 zajímavou laboratorní studii na krysách, která dokázala, že indol-3-karbinol dokáže blokovat buněčný cyklus na G1 receptoru nádorových buněk efektivneji než tamoxifen. V roce 2003 byla tato studie zopakovaná a potvrzená na lidských karcinomových buňkách prostaty. Indol-3-karbinol indukoval blokádu buněčného cyklu na G1 receptoru, inhiboval syntézu prostatického specifického antigenu PSA syntetizovaného v LNCaP nádorových buňkách prostaty, inhibicí CDK (cyklin-dependentní kináza) a stimulací inhibitora p16 CDK. Autor ukončil studii slovy: „Výsledky demonstrují, že indol-3-karbinol má potenciální antiproliferativní efekt v lidských karcinomových buňkách prostaty. Tyto poznatky dokazují, že tento potravinový doplněk funguje jako potenciální chemoterapeutický agent kontroly růstu lidských karcinomových buněk prostaty.

V květnu 2002 výzkum indol-3-karbinolu po prvé ukázal, že účinky indol-3-karbinolu mohou sahat až za hranice nádorových onemocnění ženských pohlavních orgánů a prostaty až k nádorům tlustého střeva. Sledováním proliferace nádorových buněk tlustého střeva se zjistilo, že indol-3-karbinol výrazně zredukoval buněčnou proliferaci v těchto nádorech.

Studie Bradlow a kol.

Prvotní studie, kterou vedl Bradlow v letech 1994 byla určená na zjištění schopnosti indol-3-karbinolu stimulovat syntézu 2α-hydroxyestronu (2-OHE1). Experimentální testy zahrnovali dvě skupiny žen. Jedna testovací a druhá kontrolní, 20 žen v každé skupině. Pacientky z první skupiny dostávali indol-3-karbinol 400 mg každý den po dobu 3 měsíců, zatím co kontrolní skupina dostávala placebo. Standardní biochemické krevní testy a meření ukazatelů 2-OHE1/16a-OHE1 byli vykonané každých 30 dní. Tyto studie ukazují, že biochemické parametry byli identické v obou skupinách, testovací i kontrolní. U 17 z 20 pacientek z testovací skupiny byli viditelně zlepšené markery ve prospěch koeficientu metabolitu estradiolu 2-OHE1 a na této hladině zůstali i v průběhu dalších 3 měsíců po přerušení podávání indol-3-karbinolu.

V další placebem kontrolované klinické studii se u pacientiek s dysplazií děložního čípku, st. CIN II a III potvrdila statisticky spolehlivá regrese nálezu v porovnání s kontrolní skupinou. Pacientky dostávali 200-400 mg indol-3-karbinolu denně po dobu 12 týdnů. V testovací skupině se pozorovala úplná regrese nálezu v 48%, oproti placebu se v kontrolované skupině nezaznamenal ani jeden případ regrese.

Tyto skutečnosti přivedli autory k závěru, že indol-3-karbinol je schopný ovlivňovat metabolizmus estrogenů.

Studie Preventive Cancer Research Fund

V roce 1997 byli vykonané podobné klinické testy ve Spojených státech amerických pod záštitou Preventivního fondu výzkumu rakoviny. V klinické studii bylo testovaných 60 žen. Byli rozdělené do třech skupin: kontrolní skupina (placebo), skupina s nízkou dávkou indol-3 karbinolu (50, 100 a 200 mg denně) a skupina s vysokou dávkou indol-3-karbinolu (300 a 400 mg denně). Indol-3-karbinol byl podávaný denně po dobu 4 týdnů. Koeficienty 2-OHE1/16a-OHE1 byli měřené u všech účastniček jako biomarkery terapeutické efektivity podávaného preparátu. Hlavní výsledky této studie byli stručně sumarizované následovně:

Vedlejší účinky byli nepřítomné ve 100% všech případů.
• Minimální dávka způsobující posun v koeficientech 2-OHE1/16a-OHE1 byla 300 mg. Doporučená preventivní dávka byla 300-400 mg.
Další klinická studie efektivity indol-3-karbinolu byla také vedená pod záštitou Preventive Cancer Research Fund v roce 1998. V této studii ženy, dobrovolnice ve věku 35-47 let, užívali indol-3-karbinol v denní dávce 400 mg 2 měsíců. Výrazně zvýšená hladina 2α-hydroxyestronu (2-OHE1) v krvi potvrdila vysokou klinickou účinnost indol-3-karbinolu. Stabilní, více jak dvojnásobný nárůst hladiny 2α-hydroxyestrónu oproti 16α-hydroxyestronu (OHE1) byl důkazem adekvátní regulace metabolizmu estrogenu a důkazem příznivých účinků indol-3-karbinolu.

Tyto účinky indol-3-karbinolu v ovlivňování mastopatie, myomů dělohy a dysplazií děložního čípku byli klinicky testované proto, aby potvrdili početné experimentální záznamy o jeho vysokých léčebných účincích ve farmakologicé regulaci různých hyperplastických stavů.

Studie společnosti MiraxPharma Moskva

Výzkumníci akciové společnosti MiraxPharma z Ruska zkoumali všeobecné toxikologické vlastnosti indol-3-karbinolu ve schodě s regulacemi specifikovanými v Příručce pro experimentální (předklinické) testování nových farmakologických substancí.

Zkoumané byli následovné parametry:

Efekt indol-3-karbinolu na všeobecný stav experimentálních zvířat se speciálním působením na dynamiku tělesné hmoty a vážících koeficientů individuálních orgánů v těle.
Efekt indol-3-karbinolu na močovou exkreci, CNS, kardiovaskulární systém, vnější krevní ukazatele, srážlivost krve, biochemické parametry krevního séra a plazmy a patomorfologické změny uvnitř různých tělesných orgánů.
Speciální série výzkumů byla věnovaná studii lokálních dráždivých účinků indol-3-karbinolu na pokožku a sliznice jako i alergické a embryotoxické působení.

Výsledky těchto studií potvrdili kompletní nepřítomnost negativních vedlejších účinků indol-3-karbinolu a potvrdili jeho vysokou účinnost v klinických aplikacích.

Další linie výzkumu byla zaměřená na objasnění účinku indol-3-karbinolu ovlivňovat metabolizmus estrogenu. Koeficient estradiolových metabolitů, 2-OHE1/16a-OHE1, je považovaný za spolehlivého ukazatele maligních transformací, při karcinomu prsu. Indol-3-karbinol vykazuje vysokou afinitu s estrogenovým specifickým receptorem AhR, následně tento komplex vniká do jádra buňky a způsobuje transkripci cytochromu P450 (izoforma CYP1A), který hydroxyluje estron do pozice 2, čím vzniká 2α-hydroxyestron (2-OHE1). Tento metabolit má antiproliferativní a antiestrogenní účinek, proto jeho zvýšené hladiny v porovnání s metabolitem 16a-OHE1, který je obdařený silným karcinogenním účinkem jsou považované za velmi prospěšné pro lidský organizmus.