Poradíme Vám tel.: 608 100 544
Placebem kontrolovaná studie – léčba CIN Placebem kontrolovaná studie – léčba CIN

Placebem kontrolovaná studie – léčba CIN

PLACEBEM KONTROLOVANÁ KLINICKÁ STUDIE INDOL-3-KARBINOLU V LÉČBĚ CIN

ABSTRAKT

Cíl: Mnoho prekancerózních lézí děložního krčku je léčeno chirurgicky nebo pomocí ablace. Chemoprofylaxe s použitím přírodních nebo syntetických látek může zasahovat v časných stadiích prekanceróz a může předcházet vývoji invazivního onemocnění. V klinické studii užívaly ženy s nálezem CIN na děložním krčku perorálně indol-3-karbinol jako léčbu cervikální dysplazie.

Metoda: 30 pacientek s prokázanou biopsií CIN II-III bylo rozděleno do tří skupin po 10 pacientkách. První skupina dostávala placebo, druhá skupina 200 mg/den indol-3-karbinolu a třetí skupina 400 mg/den [Zobrazit článek]

Posouzení klinické účinnosti a bezpečnosti kapustovitých rostlin Posouzení klinické účinnosti a bezpečnosti kapustovitých rostlin

Posouzení klinické účinnosti a bezpečnosti kapustovitých rostlin

Posouzení klinické účinnosti a bezpečnosti kapustovitých rostlinných fotochemických látek

Deanna M. Minich, PhD, FACN, CNS, a Jeffrey S. Bland, PhD

Doplňování výživy fotochemickými látkami indol-3-karbinol (I3K) a 3,3´-diindolylmetan (DIM) získanými z kapustovitých rostlin je oblastí aktivního zájmu vzhledem k jejich roli v metabolismu estrogenů. Posouzení je zaměřené na diskusi, která složka kapustovitých rostlin je vhodná pro klinické použití a vyhodnocuje jejich účinnost a bezpečnost. Pro I3K je k dispozici podstatně více klinických studií než pro DIM. Užívání I3K vede k příznivým změnám v hormonálních ukazatelích a existují omezené důkazy o podobném účinku při podávání DIM. Je nutné uskutečnit další výzkum na lidech pro hlubší posouzení bezpečnostního rizika DIM. Aktuální údaje neukazují na skutečnost [Zobrazit článek]

BRCA1 a BRCA2 BRCA1 a BRCA2

BRCA1 a BRCA2

BRCA1 a BRCA2 jako molekulární cíle pro fytolátky indol-3-karbinol a genistein v nádorových buňkách prsu a prostaty

S Fan1, Q Meng1, K Auborn2, T Carter2 and EM Rosen*,1
1Department of Oncology, Lombardi Comprehensive Cancer Center, Georgetown University, 3970 Reservoir Road, NW, Washington, DC 20057-1469, USA; 2Department of Otolaryngology, North Shore-Long Island Jewish Research Institute, BoasMarks Biomedical Science Research Center, 350 Community Drive, Manhasset, New York 11030, USA

Indol-3-karbinol (I3C) a genistein jsou v přírodě se vyskytující látky získávané z brukvovité zeleniny (I3C) a sóji (genistein), s potenciálním preventivním účinkem na hormonálně závislé tumory (např. rakovinu prsu a prostaty). [Zobrazit článek]

Regulace hormonálních hladin a ochrana před nádory pomocí indol-3-karbinolu

Regulace hormonálních hladin a ochrana před nádory pomocí indol-3-karbinolu (PharmDr.Tomáš Arndt)

Většina případů rakoviny prsu je spojena s poruchou látkové přeměny ženských pohlavních hormonů estrogenů. Podvyživené ženské tělo (podvýživa ve vztahu k vitálním látkám) nemůže své estrogeny zbavit účinnosti vhodným způsobem, a místo něho používá jinou cestu přeměny estrogenu – tzv. 16-alfa hydroxylaci estradiolu. Tato cesta ponechává hormonu stále dostatek účinnosti, aby mohl vyvolat přeměnu buněk prsní žlázy i dalších orgánů.
Po létech se tyto buňky mohou měnit na buňky rakovinné. Správně živené ženské tělo však používá jinou cestu látkové přeměny estrogenu, tzv. 2-alfa hydroxylaci estradiolu. Ta mění estrogen na zcela [Zobrazit článek]

Další studie o Indol-3-karbinolu

Studie Firestone a kol.

Výzkum ukazuje, že indol-3-karbinol je efektivní i při nádorech prostaty. Firestone z univerzity v Kalifornii vedl v roce 1999 zajímavou laboratorní studii na krysách, která dokázala, že indol-3-karbinol dokáže blokovat buněčný cyklus na G1 receptoru nádorových buněk efektivneji než tamoxifen. V roce 2003 byla tato studie zopakovaná a potvrzená na lidských karcinomových buňkách prostaty. Indol-3-karbinol indukoval blokádu buněčného cyklu na G1 receptoru, inhiboval syntézu prostatického specifického antigenu PSA syntetizovaného v LNCaP nádorových buňkách prostaty, inhibicí CDK (cyklin-dependentní kináza) a stimulací inhibitora p16 CDK. Autor ukončil studii slovy: „Výsledky demonstrují, že indol-3-karbinol má potenciální antiproliferativní efekt [Zobrazit článek]

HPV – příčina vzniku gynekologických onemocnění HPV – příčina vzniku gynekologických onemocnění

HPV – příčina vzniku gynekologických onemocnění

Úvod
Vznik přibližžně 15 % všech karcinomù je spojován s virovými infekcemi. Infekce žženského genitálního traktu lidskými papilomaviry (human papillomaviruses – HPV), patří k nejrozšířenějším sexuálně přenosným onemocněním, a to včetně nejzávažnějšího klinického projevu infekce, karcinomu děložního čípku a lézí jemu předcházejících.

HPV – lidské papilomaviry 

HPV, dříve patřící společně s polyomaviry do čeledi Papovaviridae, byly v současné době na základě zásadní odlišnosti genomů obou rodů přeřazeny do samostatné čeledi Papillomaviridae [1]. Jsou to relativně malé viry s neobalenou ikosahedrální kapsidou o průměru 52–-55 nm, která je tvořena 72 pentamerickými kapsomerami. [Zobrazit článek]

Zázračné účinky brokolice na zdraví člověka Zázračné účinky brokolice na zdraví člověka

Zázračné účinky brokolice na zdraví člověka

Účinky brokolice na zdraví člověka jsou téměř zázračné

Málokdo ví, že brokolice je vlastně zelí. Případně kapusta, řepka olejka, květák a další známá zelenina, souhrnně zvaná košťálová. To všechno je z botanického hlediska jeden druh Brassica oleracea, a jeho různé kultivary.

Brokolice čili B. oleracea var. italica byla vyšlechtěna, jak název napovídá, ve Středomoří, pravděpodobně již v předantickém Kypru. Znali ji již staří Římané a snad už od těch dob se traduje, že je zdraví prospěšná.

Dietologové již řadu desetiletí doporučují denně konzumovat několik dávek ovoce či zeleniny. Především kvůli vitamínům a vláknině, ale i kvůli regulačnímu vlivu na trávení, obsahu stopových prvků a dalším lidskému organismu příznivým účinkům. [Zobrazit článek]